Mustvee Haldus Osaühing Uncategorized Soojuse müügihinna muutus

Soojuse müügihinna muutus

Teavitame, et alates 01.06.2022 kehtib Mustvee linna kaugküttepiirkonnas uus soojuse müügihind.  Soojuse hind alates 01.06.2022 on 73,26 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Lõpphind tarbijale on 87,912 €/MWh.

Hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 18.04.2022 otsusega nr 7-3/2022-047  Mustvee Linnavara OÜ 12.04.2022 esitatud taotluse alusel. https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/soojus/kooskolastatud-soojuse-piirhinnad

Mustvee Linnavara OÜ otsib suviseks hooajaks heakorratöölistMustvee Linnavara OÜ otsib suviseks hooajaks heakorratöölist

Põhilised tööülesanded: raideri ja trimmeriga niitmine;võsatõrje, heki pügamine, puuokste lõikamine;prügi koristamine, prügiurnide tühjendamine;väiksemate remonditööde teostamine;muude üksikute heakorratöö ülesannete teostamine.  Soovi korral ja vastastiku kokkuleppe saavutamisel võimalik ka talviseks perioodiks lepingut pikendada. Kõik