Mustvee Haldus Osaühing Uncategorized ER229 Mustvee WaterMan projekti lõpp

ER229 Mustvee WaterMan projekti lõpp

Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toetuse abil parandati Mustvee linna joogiveevarustust, rajati Mustvee sadamas õlipüüduriga varustatud paatide remondi- ja hooldusala ning ürituste ja artiklite kaudu tutvustati veemajanduse teemasid.

Mustvee linna veevarustuse kvaliteedi parandamise, reostuskoormuse vähendamise ja inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamise projekti (ER229 Mustvee WaterMan) eesmärgiks oli renoveerida Mustvee linna tsentraalse veevarustuse pumpla ja veetöötlusjaam, rajada Mustvee sadamas paatide remondi- ja hooldusplats ning viia läbi avalikusele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmise kampaania. Kampaania käigus viidi läbi avalik infoseminar, puude istutamise üritus Mustvee sadama piirkonna ning valmis veeteemaline viktoriin (vaata: https://ctc.ee/viktoriinid).

Projekti ER229 Mustvee WaterMan eelarve oli 296 473,20 eurot, millest 266 825,88 eurot rahastati Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi 2014-2020 vahenditest.

Projektiga seotud tegevused viidi ellu juuli 2023 kuni detsember 2023

Projekti partnerid on Mustvee Haldus OÜ ja Peipsi Koostöö Keskus MTÜ.

Rohkem infot projekti partneritelt: Mustvee Haldus OÜ, www.mustteenus.ee esindaja Aivar Lainjärv tel 515 0499 Peipsi Koostöökeskus MTÜ, www.ctc.ee, https://www.facebook.com/peipsicenter esindaja Margit Säre tel 508 8409

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga