Teenused

Tegevusalad

 • Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
 • Elektriseadmete remont
 • Maastiku hooldus ja korrashoid
 • Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused
 • Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
 • Veekogumine, -töötlus ja -varustus

Teenused

 • Niitmisteenus (raideriga)
 • Kaevetööd (3.5 t, ekskavaator)
 • San.tehniku teenus
 • Fekaalivedu
  • fekaalikaevu tühjendamine Mustvee linnas:
   • 1 pütt (4m³) hind 45.- eurot – alates 01.03.2023
   • 1 pütt (4m³) hind 55.- eurot – alates 01.07.2023
  • fekaalikaevu tühjendamine väljaspool Mustvee linna:
   • 1 pütt (4m³) hind 45.- eurot – alates 01.03.2023;
   • 1 pütt (4m³) hind 55.- eurot – alates 01.07.2023;
   • 1 km sõit (km arvutatakse mõlemale poole) hind 1,2 eurot.
  • Reoveekaevu tühjendamine kalatööstuse ettevõtetele:
   • 1 pütt 4m3 hind 67,5 eurot – alates 01.03.2023;
   • 1 pütt 4m3 hind 82,5 eurot – alates 01.07.2023;
   • 1 km sõit (km arvutatakse mõlemale poole) hind 1,2 eurot;
   • Soomuste jmt olemasolu puhul reovees, lisandub pütti pesemise tasu 83,33eurot.
 • Purgimine
 • Soojuse tootmine ja müük
 • Veoteenus (kallur GAZ-53)
 • Teenustööd traktoritega (MTZ-80, MTZ-920)

Teenuste hinnakiri

 • töölise töö ilma tehnikata – 12,30 eurot/tund
 • töölise töö väiketehnika/mehhanismidega – 20,83 eurot
 • kalluri töö – 15,70 eurot/tund ja 1 euro/km
 • traktori töö – 42,05 eurot/tund
 • roomikekskavaatori töö – 42,05 eurot/tund
 • niitmine raideriga – 25 eurot/tund
 • niitmine trimmeriga – 20,83 eurot/tund
 • torupuhastaja kasutamine – 35 eurot/tund

NB! Hindadele lisandub käibemaks 22%. Võimalik kuni 20% suurema hinna rakendamine sõltuvalt tööde iseloomust.
Lõplik hind lepitakse tellijaga kokku enne töödega alustamist.

.