Mustvee Haldus Osaühing Mustvee Sadam

Mustvee Sadam

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:
Veesõiduki sildumise võimaldamine (Sadamas on 2 kaid pikkusega 140 m ja 160 m (kokku 40
sildumiskohta), sadamahoone, 2 slippi, paadisadama osa jõe kaldal. Sõltuvalt väikelaeva gabariitidest annab sobiva koha sildumiseks sadamakapten (sadama järelvaataja). Sadamasse sisse- ja väljasõiduks on veekanal tähistatud toodrite ja navigatsioonimärkidega. Väikelaeva kiirus kanalis ei tohi ületada 5 sõlme. Järve põhi sadamaalal on liiv).